Eemkon 2017

Günümüzde çok önemli bir yere sahip olan biyomedikal mühendisliğinin sorunlarını anlamak, eğitimsel ve endüstriyel ihtiyaçlarını belirlemek, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırmasını yapmak ve bu alandaki meslektaşlarımızın akademik, kültürel ve sosyal örgütlülüğünün pekiştirilmesinin olanaklarını yaratmak amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın ortaklaşa yapacağı bu sempozyumun, akademik ve endüstriyel alanlar ile, ilgili hizmet sektörü açısından önemli bir işlevi yerine getireceği düşünülmektedir.

Bölüm başkanımız Prof. Dr. Aydın Akan, “Biyomedikal Sempozyumu” kapsamında “Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliği” oturumuna katılacaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından düzenlenen, "Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017" (EEMKON 2017); 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul‘da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde yapılacaktır.

Kongre hakkında detaylı bilgi: http://eemkon.org.tr/


Başa Dön