Misyon - Vizyon

Mühendislik ve yaşam bilimlerini bütünleştiren eğitim, araştırma ve yenilikçi faaliyetler yürüterek, sağlık ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Evrensel düzeyde biyomedikal bilgi ve teknolojilerin üretimi, kullanımı ve paylaşımına katkı sağlayan, araştırma odaklı, öncü ve yol gösteren bir bölüm olmaktır.


Başa Dön