Eğitim Amaçları

Tıp ile ilgili tanı ve tedaviye yönelik sorunlara mühendislik uygulamaları ile çözüm bulabilme becerisinin kazandırılması

Biyomedikal alanında araştırma geliştirme odaklı yenilikçi yaklaşımların kazandırılması

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması yönünde son ürün tasarım ve geliştirme becerilerinin kazandırılması

Tıp doktorlarına, diğer araştırmacılara ve sağlık endüstrisine destek verecek araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi


Başa Dön