• Temel Biyomedikal Laboratuvarı

EKG, EEG, EMG gibi işaretlerin kayıt edilmesi, işlenmesi, analizi
Tıbbi cihaz tasarımı

  • Biyoanalitik Laboratuvarı

Kanser biyomarkır tayini
DNA mutasyon analizi
İlaç-DNA etkileşimi analizleri
Elektrokimyasal Nükleik asit biyosensörleri

 

 

 

  • Biyomekanik Laboratuvar

Biyomalzeme, implant, protez ve ortez tasarımı ve analizi
Tasarlanan ürünlerin hızlı prototipleme teknikleriyle üretilip kalite kontrol çalışmaları
Çeşitli biyomedikal cihaz ve implantların sağlık sektörü ile işbirliği içerisinde üretimi
Her türlü implant ve biyomalzemelerin biyomekanik testleri

 

  • Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme Laboratuvarı

3D tarayıcı ve 3D yazıcı teçhizatlarımızla, objelerin 3D olarak bilgisayar ortamına geçirilmesi, 3D dizayn ve 3D yazdırma gibi hızlı prototipleme proseslerini gerçekleştirebilmekteyiz. Tersine mühendislik çalışmalarımız bu laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

  • Kalibrasyon ve bakım laboratuvarı

Kurulum aşamasındadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Başa Dön