Bilimsel Yayınlar

BOOKS

 • 3. Electrochemical DNA Biosensors, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., Edited by Mehmet OZSOZ, 2012.
 • 2. Ekren, O., Sahin, S., and Isler, Y.Chapter 11: Operation of Compressor and Electronic Expansion Valve via Different Controllers, book chapter in Fuzzy Logic - Controls, Concepts, Theories and Applications, edited by Dadios, E.P., ISBN: 978-953-51-0396-7, InTech OpenAccess Publisher, 2012. PDF.
 • 1. Sahin, S., Isler, Y., and Guzelis, C., Chapter 19: A Real Time Simulation Platform for Controller Design, Test and Redesign, book chapter in Real-time Simulation Technologies: Principles, Methodologies, and Applications, ISBN: 978-1439846650, edited by Popovici, K. and Mosterman, P.J., CRC Press, 461-499, 2012. BUY.

 PAPERS

 • 10. T. Kilic, S. Topkaya, D. Ozkan-Ariksoysal, M. Ozsoz, P. Ballar, Y. Erac, O. Gozen, Electrochemical based detection of microRNA, mir21 in breast cancer cells, Biosensors & Bioelectronics,38(1), 189-194.
 • 9. Narin, A., Isler, Y., and Ozer, M., Investigating the Performance Improvement of HRV Indices in CHF using Feature Selection Methods based on Backward Elimination and Statistical Significance, Computers in Biology and Medicine, vol. 45, 72-79, 2014. DOI
 • 8. Sahin, S., and Isler, Y.Microcontroller-Based Robotics and SCADA Experiments in Control and Automation Education, IEEE Transactions on Education, vol. 56(4), 424-429, 2013. DOI
 • 7. Ekren, O., Sahin, S., and Isler, Y.Experimental Development of Transfer Functions for Variable Speed Chiller System , Proceedings of the IMechE Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, vol. 226(3), 216-228, 2012.DOI
 • 6. Ekren, O., Sahin, S., and Isler, Y.Comparison of different controllers for variable speed compressor and electronic expansion valve, International Journal of Refrigeration, vol. 33(6), 1161-1168, 2010. DOI
 • 5. Sahin, S., Olmez, M., and Isler, Y.Microcontroller-Based Experimental Setup and Experiments on SCADA Education, IEEE Transactions on Education, vol. 53(3), 437-444, 2010. DOI
 • 4. Isler, Y., and Kuntalp, M., Heart Rate Normalization in the Analysis of Heart Rate Variability in Congestive Heart Failure, Proceedings of the IMechE Part H: Journal of Engineering in Medicine, vol. 224(3), 453-463, 2010.DOI
 • 3. Isler, Y.A Software for Simulating Passive Dendrite Properties based on the Cable Theory, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol.88(3), 264-272, December 2007. DOI
 • 2. Isler, Y., and Kuntalp, M., Combining Classical HRV Indices With Wavelet Entropy Measures Improves to Performance in Diagnosing Congestive Heart Failure, Computers in Biology and Medicine, vol.37(10), 1502-1510, October 2007. DOI
 • 1. Ozer, M., Isler, Y., and Ozer, H., A Computer Software for Simulating Single-compartmental Model of Neurons, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol.75(1), 51-57, July 2004. DOI

 NATIONAL JOURNALS

 • 12. Kilic, T., Topkaya, S., Ariksoysal, D., Ozsoz, M., Detection of Cancer Biomarkers by Electrochemical Nucleic Acid Biosensors, 2nd International Applied Physics and Materials Science Conference (APMAS 2012) Antalya/Turkey, 2012.
 • 11. Isler, Y., Narin, A.WEKA Yazılımında k-Ortalama Algoritması Kullanılarak Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarının Teşhisi (Diagnosis of the Patients with Congestive Heart Failure using k-Means Algorithm in WEKA Software), Suleyman Demirel Universitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2(4): 21-29, 2012. PDF
 • 10. Selek, M.B., Sahin, S., Isler, Y.Soğutma Kompresörlerinin Güneş Enerjisiyle Çalıştırılması İçin Şebeke Bağlantılı İnvertör Tasarımı (Grid Connected Inverter Design for the PV Powered Refrigeration Compressors), Soğutma Dünyası Dergisi (Journal of Refrigeration World), 54: 52-56, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011.
 • 9. Selek, M.B., Sahin, S., Isler, Y.Eğitim-Üretim Modeli Yaklaşımıyla Meslek Yüksekokularının Sorunlarına Olası Çözümlerin Araştırılması (Investigating Possible Solutions based on the Education-Production Model for Problems in the Vocational High Schools), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 5(1): 36-43, 2011.PDF
 • 8. Sahin, S., Ekren, O., Isler, Y., and Guzelis, C., Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri İçin Gerçek-Zaman Benzetimcisi Kullanarak Yapay Sinir Ağları Temelli Denetleyici Tasarımı ve Gerçeklenmesi (Design and Implementation of Artificial Neural Networks Controller via a Real-Time Simulator for Variable Speed Refrigeration Systems), Mühendis ve Makina Dergisi (Engineer and Machinery Journal), 51(603): 8-15, Nisan 2010.PDF
 • 7. Isler, Y. and Sahin, S., Lookout Yazılımı ile Araç Yıkama Sistemi Tasarımı (Car-Washing Machine Design using Lookout Software), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 3(2): 43-47, 2009.PDF.
 • 6. Isler, Y., Kutlu, Y., Kuntalp, D., and Kuntalp, M., Kalp Yetmezliği Hastalarının Teşhisinde Seçilen EKG Öznitelik Uzayı Genişliğinin Etkisi (The Effect of ECG Feature Space Width Used in the Diagnosis of the Patients with Heart Failure), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 3(2): 34-36, 2009.PDF.
 • 5. Isler, Y., Selver, M.A., Kutlu, Y., Kuntalp, D.G., and Kuntalp, M., Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bünyesinde Biyomedikal Laboratuarı Kurulumu (Installation of Biomedical Laboratory in the Department of Electrical and Electronics Engineering), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 2(3): 86-90, 2008. PDF.
 • 4. Selek, M.B., Isler, Y., and Colak, M., Fotovoltaik Sistemlerin Denetlenmesi İçin Yeni Bir Kontrol Kartı ve Bilgisayar Yazılımı (A New Control Circuit and Computer Software to Control Photovoltaic Systems), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 14(2), 161-168, 2008.PDF.
 • 3. Sahin, S., Isler, Y., and Selek, M.B., Sanal Aygıtlarla Sıvı Seviyesi ve Sıcaklık Kontrolü Deneyine Örnek Bir Uygulama (An Example Experiment In Control Of Liquid Level and Temperature Using Virtual Instruments), Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi (Celal Bayar University, Journal of Technical Sciences), 8(1), 1-10, 2007.PDF.
 • 2. Isler, Y., Ekmekci, N.H., and Ozer, M., Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 12(1), 97-104, April 2006.PDF.
 • 1. Ozer, M. and Isler, Y.A New Computer Software for Simulation of Neurons, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 10(1), 1-8, January 2004, in English.PDF.

 PROCEEDINGS

 • 36. Yusuf Ziya Ateşçi, Özgü Aydoğdu, Ayhan Karaköse, Mahmut Pekedis, Ömer Karal, Utku Şentürk  and Murat Çınar, “ Does Urinary Bladder Shape Affect Urinary Flow Rate in Men with Lower Urinary Tract Symptoms”,  The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation, (  2014,Volume 2014, Article ID 846856 )

 • 35. Murat Çınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Y. Ziya Ateşçi, Early prostate cancer diagnosis by using artificial neural networks and support vector machines, (Expert Systems with Applications (2009 -36.Cilt-6357-6361) .

 • 34. Yusuf Ziya Ateşçi, Utku Şentürk, Mahmut Pekediş, Murat ÇINAR, Non-invasive Urodynamic analysis using the computational fluid Dynamics (CFD) method based on MR ımages. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi ( Kabul tarihi : 12.05.2011, Kayıt no:2010-21420)

 • 33. Isler, Y., Determination of the exact value of the regularization parameter in smoothness priors method with respect to the corresponding cut-off frequencies for designing filters, 8th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT2013), Ankara / Turkey, 25-27 September 2013, English, DOI.
 • 32. Sahin, S., Isler, Y., and Selek, M.B., Sıcaklık Görüntülenmesi İçin Deneysel Bir SCADA Uygulaması (An Experimental SCADA Study in Temperature Monitoring), 2nd International and 6th National Vocational Schools Symposium 2011 (UMYOS11), Aydın / Turkey, 25-27 May 2011, Turkish.
 • 31. Sahin, S., Isler, Y., and Guzelis, C., A Microcontroller Based Test Platform for Controller Design, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2010), ISBN: 978-1-4244-6391-6/10, 36-41, Bari / Italy, 4-7 July 2010, English, DOI.
 • 30. Ozer, M., Isler, Y.,, and Ekmekci, N.H., A Computer Software for Simulating Passive Dendrite Properties Based on the Cable Theory, 2nd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering (NEUCEE2004), ISBN:975-8359-32-0, 291-296, Nicosia/North Cyprus, 11-13 March 2004, English.
 • 29. Ozer, M. and Isler, Y., A New Computer Software for Simulation of Single Compartmental Model of Neurons, International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN2003), Vol.E3, 268-270, Canakkale/Turkey, 02-04 July 2003, English.
 • 28. Murat ÇINAR, Yusuf Ziya ATEŞCİ, Ömer KARAL,  Utku ŞENTÜRK, Mehmet ERKEKMesane geometrisinin idrar basıncı ve akımına etkisi (The influence of the bladder geometry to the Bladder pressure and urine flow), 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 20-24 Mayıs 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR

 • 27. Murat ÇINAR, Mahmut SINECEN,  Ömer KARAL, Mehmet ENGIN, Yusuf Ziya ATEŞÇI, Metehan MAKINACI,Bilal ÇAKMAK Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Prostat Kanseri Teşhisi (Diagnosis of Prostat Cancer Using Artificial Neural Networks)14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 20-24 Mayıs 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR

 • 26. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Murat ÇINAR, Bilal ÇAKMAK, Esen ERSOY. İlköğretimde Okuyan yoksul aile çocuklarının umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma / An Investigation into the identification of desperation levels of poor primary school students. International Journal of Research in teacher Education (IJRTE) ISSN 1308-951X, 1-3 Mayıs-2009,  Çanakkale On sekiz Mayıs Üniversitesi, ÇANAKKALE

 • 25. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Murat Çınar, Bilal ÇAKMAK, Esen ERSOY. Yetiştirme yurdunda büyümüş bireylerin topluma entegrasyon sürecinde umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenlere göre belirlenmesi / An Investigation into the identification of desperation levels in the social integration process of poor primary students who grew up in orphaneges. International Journal of Research in teacher Education (IJRTE) ISSN 1308-951X,  1-3 Mayıs-2009,  Çanakkale On sekiz Mayıs Üniversitesi, ÇANAKKALE

 • 24. Murat Çınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Y. Ziya Ateşci, Prostat kanser riskinin Yapay sinir ağları ile değerlendirilmesi, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Bülteni, Pozitron Emisyon Tomografi / Siklotron makalesi, 2006

 • 23. Narin, A., Isler, Y., and Ozer, M., Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Teşhisinde Sınıflandırıcı Başarımlarının Karşılaştırılması (Comparision of Classifier Performances in Diagnosing Congestive Heart Failure Using Heart Rate Variability), IEEE 21th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2013), Girne / KKTC, 24-26 April 2013. DOI.
 • 22. Sahin, S., Guzelis, C., Isler, Y., and Ekren, O., Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri için Gerçek-Zaman Benzetimci Uygulamaları (Applications of Real-Time Simulator for Variable Speed Refrigeration Systems), 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (ELECO2012), Bursa / Turkey, 29 November-1 December 2012.
 • 21. Isler, Y., and Uzun, Y.O. Yeni Bir Odyometri Cihazı Tasarımı (A New Audiometer Device Desing), 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (ELECO2012), Bursa / Turkey, 29 November-1 December 2012.
 • 20. Narin, A. and Isler, Y.Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarının Kalp Hızı Verileri Kullanılarak Teşhisi Üzerine Temel Bileşen Analizi Etkisi (Effect of Principal Component Analysis on Diagnosing Congestive Heart Failure Patients using Heart Rate Records), IEEE 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2012), Fethiye / Mugla / Turkey, 18-20 April 2012. DOI.
 • 19. Isler, Y., Kuntalp, M., and Gonel, G., Mikrodenetleyici Tabanlı Hodgkin-Huxley Model Nöron Benzetimi (Microcontroller Based Hondgkin-Huxley Model Neuron Simulation), XV. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2009, Izmir / Turkey, 20-22 May 2009. DOI.
 • 18. Isler, Y. and Kuntalp, M., EKG İşaretlerinden Elde Edilen Poincare Ölçümleri Kullanılarak Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarınınn Teşhisi (Diagnosis of Congestive Heart Failure Patients using Poincare Measures Derived from ECG Signals), XV. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2009, 267-270, Izmir / Tukrkey, 20-22 May 2009. DOI.
 • 17. Isler, Y., Ozyurek, S., Cobanoglu, O., and Kuntalp, M., QRS Tespit Algoritmalarında Kullanılan Süzgeçlerin Kesim Frekanslarının Algoritma Başarımına Etkisi (The Performance Effects of the Cut-Off Frequencies of the Filters Used In QRS Detection Algorithms), XIV.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2008, 287-289, Ankara / Turkey, 29-31 May 2008.
 • 16. Isler, Y. and Kuntalp, M., Smoothness Priors Eğilim Yoketme Yöntemiyle EKG Taban Çizgisi Gezinmesinin Yokedilmesi (ECG Baseline Wander Elimination using Smoothness Priors based Detrending Method), XIV.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2008, 163-165, Ankara / Turkey, 29-31 May 2008.
 • 15. Isler, Y., Avcu, N., Kocaoglu, A., and Kuntalp, M., Kalp Hızı Değişkenliği Analizi Frekans Alanı Ölçümlerinde Kullanılan Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması (Investigating the Effects of the Methods Used in Frequency Domain Measures in Heart Rate Variability Analysis), IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2008), Didim / Aydin / Turkey, 20-22 April 2008. DOI.
 • 14. Selek, M. B., Isler, Y., and Colak, M., Fotovoltaik Sistemlerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi İçin Yeni Bir Yazılım (A New Software For Monitoring and Controlling Photovoltaic Systems), Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, vol. 2, 100-105, Isparta / Turkey, 14-16 November 2007.
 • 13. Selek, M. B., Isler, Y., and Colak, M., Fotovoltaik Sistemler İçin Mikrodenetleyicili Yeni Bir Kontrol Kartı Tasarımı (A New Control Circuit Design Based On Microcontroller For Photovoltaic Systems), Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, vol. 2, 92-99, Isparta / Turkey, 14-16 November 2007.
 • 12. Selek, M. B., Isler, Y., and Colak, M., Şebekeye Bağlı Bir Fotovoltaik Enerji Sisteminin Benzetimi (Simulation Of Grid-Connected Photovoltaic Energy System), Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, vol. 2, 114-120, Isparta / Turkey, 14-16 November 2007.
 • 11. Isler, Y. and Kuntalp, M., Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Ayrıntılı Dalgacık Entropisi Ölçümlerinin Etkilerinin Araştırılması (Investigating Effects of Wavelet Entropy Detailed Measures in Heart Rate Variability Analysis), IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2007), Eskisehir / Turkey, 11-13 June 2007. DOI.
 • 10. Isler, Y. and Kuntalp, M., Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Yeni Bir Öznitelik Olarak Özbağlanımlı Model Son Kestirim Hatası (Final Prediction Error of Autoregressive Model as a New Feature in the Analysis of Heart Rate Variability), IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2007), Eskisehir / Turkey, 11-13 June 2007. DOI.
 • 9. Kutlu, Y., Isler, Y., Kuntalp, D., and Kuntalp, M., Çok Katmanlı Ağ Yapıları Kullanılarak Diken Dalgaların Algılanması (Detection of Spikes with Multiple Layer Perceptron Network Structures), IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2006), 95, Antalya / Turkey, 17-19 April 2006. PDF.
 • 8. Isler, Y. and Kuntalp, M., Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisi İçin Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Dalgacık Entropisinin Etkisi (Investigating the Effects of Wavelet Entropy in Heart Rate Variability Analysis for Diagnosing of Congestive Heart Failure), IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2006), 38, Antalya / Turkey, 17-19 April 2006. DOI.
 • 7. Torun, M.U., Isler, Y., Kuntalp, D., and Kuntalp, M., Dal Bloğu Vuruların Yüksek Mertebeden İzgel Çözümleme ve Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması (Classification of Branch Block Beats using Higher Order Spectral Analysis and Neural Networks), IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2006), 29, Antalya / Turkey, 17-19 April 2006. DOI.
 • 6. Isler, Y., Selver, M.A., and Kuntalp, M., Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Eğilim Yoketmenin Etkileri (Effects of Detrending in Heart Rate Varibility Analysis), II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi MBGAK'2005, 213-219, Istanbul / Turkey, 17-19 October 2005.
 • 5. Isler, Y., Selver, M.A., and Kuntalp, M., Biyomedikal Laboratuarı Kurulumu (Installation of Biomedical Laboratory), XI.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2005, 293-295, Istanbul / Turkey, 25-27 May 2005.
 • 4. Isler, Y., Ekmekci, N.H., and Ozer, M., Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Kablo Kuramına Dayalı bir Bilgisayar Yazılımı, X.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 128-132, Istanbul / Turkey, 27-29 May 2004.
 • 3. Turker, I., Isler, Y., Ekmekci, N.H., and Ozer, M., Hodgkin-Huxley Nöron Modelinin Benzetimi İçin bir Bilgisayar Yazılımı, X.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004, 124-127, Istanbul / Turkey, 27-29 May 2004.
 • 2. Ozer, M. and Isler, Y.Nöronların Tek-Bölmeli Modelinin Simülasyonu İçin bir Bilgisayar Yazılımı, IX.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2003, 47-52, Istanbul / Turkey, 28-29 May 2003.
 • 1. Ozer, M. and Isler, Y.Nöronların Simülasyonu İçin Yeni Bir Bilgisayar Yazılımı, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK'03 , Cilt I, 133-142, Istanbul, 17-20 February 2003.

PATENTS

2. Sahin, S., Isler, Y., and Guzelis, C., A Microcontroller Based Real-Time Simulation Laboratory Card for Designing Controller (Denetleyici Tasarımı için Mikrodenetleyici Tabanlı Gerçek-Zaman Benzetimci Laboratuar Düzeneği Kartı), Turkish Patent Office, Utility Model (Faydalı model), Number 2009-9805, 2009.

1. Ekren, O., Isler, Y., and Sahin, S., Microcontroller Board for Variable-Speed Running of Chiller Systems using Different Control Algorithms(Soğutma Sistemlerinin Değişik Kontrol Algoritmaları ile Değişken Hızlı Çalıştırılması için Mikrodenetleyici Kart), Turkish Patent Office, Utility Model (Faydalı model), Number 2009-6225, 2009.


Başa Dön