1. Yumuşak Dokuların Ultrasonik Görüntülenmesini ve Biyomekaniğini İnceleyecek Bir Medikal Cihazın Tasarlanıp Üretilmesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Oflaz (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler (Araştırmacı) (2013N041, İKÇÜ ÖNAP)

2. Atmosferik Soğuk Plazma ile Muamele Edilmiş Farklı Sıvıların Antimikrobiyal Etkisinin Gram Negatif ve Gram Pozitif Bakteri Biyofilmleri Üzerinde Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Hakan Oflaz (Proje Yürütücüsü), (2014-1-FMBP-01, İKÇÜ GAP)

3. Ortopedik Amaçlı Kemik Rahatsızlıklarının Tedavisine Yönelik Yapay Kemik Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hakan Oflaz (Araştırmacı), (İKÇÜ ÖNAP)

4. Sagittal Split Ramus Osteotomisi Sonrası Rezorbe Olabilen Plak-Vida ile Titanyum Plak-Vida Fiksasyon Sistemlerinin Stabilitelerinin Biyomekanik Test ve Sonlu Elemanlar Analizi ile Karşılaştırılması, Yrd. Doç. Dr. Hakan Oflaz (Araştırmacı) (İKÇÜ ÖNAP)

5. PEEK esaslı biyopolimerin implant yüzeylerine  alev sprey ile kaplanması, Yrd. Doç. Dr. Hakan Oflaz (Araştırmacı), (İKÇÜ ÖNAP)

6. Eş kanallı açısal presleme (EKAP) yöntemiyle nanokristal yapılı Ti6Al4V alaşımının üretilerek mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve biyomedikal uygulamaları, Yrd. Doç Dr. Hakan Oflaz (Araştırmacı), (İKÇÜ ÖNAP)

7. Transvaginal Uterus Amputation Device (TUAC), Yrd. Doç Dr. Hakan Oflaz (Proje Yürütücüsü), Tübitak  (113M523).

8. Biyomedikal Kalibrasyon ve Teknolojileri Alanlarında Mesleki Yeterliliğin Geliştirilmesi , Öğr. Gör. Dr. Murat Çınar (Yürütücü), İzmir Kalkınma Ajansı, (TR31/13/OME02/0135),

9. Biyomedikal Sensör geliştirilmesi,Öğr. Gör. Dr. Murat Çınar (Proje Yürütücüsü), BAP

10. Mukus temizleyici Mekanizma geliştirilmesi, Öğr. Gör. Dr. Murat Çınar (Araştırmacı), BAP

11. Çok Fonksiyonlu Protez El Hareketleri İçin Yüzey EMG Sinyali Tabanlı Uzman Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler (Proje Yürütücüsü), Yrd. Doç Dr. Hakan Oflaz (Araştırmacı), BAP (2013N049)

12. Enerji Tasarruflu “Robust Kaotik Karıştırıcı ve Manipülatör” Tasarımı ve Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler (Araştırmacı),  BAP (2013N002),

13. Eğitim amaçlı Fotovoltatik Enerji Sistemi Kurulumu Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler (Araştırmacı), BAP (2013.EMYO.001),

 


Başa Dön