Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı

2015-ÖNP-MÜMF-0017 kodlu “632-nm Laser ve Klorin e6 ile Birlikte Antibiyotiğe Dirençli Patojenlerin Fotoinaktivasyonu” isimli Öncelikli Alanlar Projesi kapsamında 655-nm fiber lazer sistemi ile birlikte Klorin e6 maddesi kullanılarak antibiyotiğe direnç geliştirmiş çeşitli patojenlerin fotoinaktivasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu projede çeşitli patojenlerin antibiyotiğe direnç geliştirmiş suşlarını verimli bir şekilde yok eden optimum lazer dozları ve ilaç konsantrasyonları araştırılmaktadır.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim dalından Doç. Dr. Hüseyin Taşlı ile birlikte yürütülen ortak bilimsel araştırma projesi kapsamında 655-nm fiber lazer sistemi kullanılarak 9 farklı porfirin türevinin 23 farklı bakteri suşu üzerindeki fotoinaktivasyon etkisi araştırılmaktadır.

215S541 kodlu “Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-nm Dalga boyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Sağlıklı İnsan Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkileri” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında; antibakteriyel etkinliği kanıtlanmış 808-nm diyot lazer sistemi ve İndosiyanin Yeşil boyar maddesinin birlikte kullanıldığı Fotodinamik terapi uygulamasının sağlıklı dermal fibroblast hücreleri üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri araştırılmaktadır. Antibiyotiğe direnç geliştirmiş bakteri suşlarını öldürebilen lazer enerji dozu ve ilaç konsantrasyonunun sağlıklı hücrelere bir zararının olup olmadığı incelenmektedir. 

          


Başa Dön